Start Leesgroepen kunstgeschiedenis

Geïnteresseerden in kunstgeschiedenis kunnen op dinsdag 29 augustus 2017 kennismaken met het idee ‘leesgroepen’.

De informatiebijeenkomst bij Boekhandel Waanders In de Broeren is een initiatief van de landelijke organisatie Senia. Deze stichting brengt mensen met eenzelfde culturele interesse bij elkaar, in dit geval is dat beeldende kunst. Leesgroepen over dit onderwerp verdiepen zich aan de hand van een boek in een schilder, beeldhouwer, een bepaalde stroming of periode in de kunstgeschiedenis.

Het zal gaan om groepen van 6-8 personen. Senia levert het studie-en discussiemateriaal aan de hand van het boek en afbeeldingen op internet. Op de website www.senia.nl staat meer informatie over de werkwijze en de kosten.

Belangstellenden zijn welkom op 29 augustus om 14.00 uur bij Boekhandel Waanders In de Broeren, Achter de Broeren 1-3. Graag aanmelden vooraf via Wilhelmien Kalter van Stichting Senia, via wkalter@gmail.com.