Lezing Kester Freriks

Natuur- en vogelschrijver Kester Freriks bezoekt onze winkel

Op onze eerste Bookstore Day ontvangen we schrijver Kester Freriks. Freriks neemt u mee op een vogelreis met zeldzame soorten en dwaalgasten. Aan de hand van prachtig historisch beeldmateriaal van bijzondere vogels en hun trekroutes vertelt hij over de wereldwijde reizen die vogels maken, met de Noordse Stern en Grutto als kampioenen. Deze vliegen jaarlijks zo’n 70.000 tot 90.000 km van hun broedgebieden naar hun overwinteringsgebieden. Op deze reizen doen ze Nederland aan.

Aanleiding voor de lezing is het met lof ontvangen boek Het nieuwe vogels kijken. Tweehonderd en meer zeldzame vogelsoorten in de Lage Landen.

Ter gelegenheid van de eerste IJsselbiennale schrijft Kester Freriks het wandelboek Langs de IJssel. Natuur en cultuur in de IJsselvallei. Hij geeft u een primeur van het boek.

Datum: zaterdag 29 april 2017
Tijd:
15.00 uur
Entree:
vrij, na aanmelding met onderstaand formulier