Privacyverklaring

Uw privacy is voor Waanders in de Broeren van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de nieuwe privacywet, die van kracht gaat per 25 mei 2018.  Dit betekent dat uw gegevens altijd veilig zijn bij ons. In deze privacyverklaring leggen we uit wat Waanders In de Broeren doet met uw gegevens die we via onze website ontvangen. Als u vragen hebt, of wilt weten welke gegevens we van u bewaren, neem dan contact op met Waanders in de Broeren (communicatie@waandersindebroeren.nl / 038 – 4215392).

Nieuwsbrief

U kunt zich via onze website abonneren op de nieuwsbrief van Waanders In de Broeren. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen d.m.v. de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. Uw e-mailadres en overige persoonsgegevens worden alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt. Waanders In de Broeren kan de volgende persoonsgegevens verwerken: uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres.

Verstrekking aan derden

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan opdat u deze niet zelf hoeft in te vullen. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.U kunt via uw browser tevens het plaatsen van cookies uitschakelen.

Google Analytics

Waanders In de Broeren maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en om de effectiviteit te meten van Adwords op Google-zoekresultaatpagina’s. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de V.S. Lees het privacybeleid van Google  en Google Analytics voor meer informatie

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

  • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
  • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u uw persoonsgegevens invoert
  • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar communicatie@waandersindebroeren.nl. Waanders In de Broeren zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Wat zijn uw rechten?

  • inzage in en uitleg over over welke persoonsgegevens we hebben en wat we ermee doen
  • foutieve gegevens laten corrigeren
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens.
  • Klacht indienen bij de toezichthouder; Autoriteit Persoonsgegevens

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van door Waanders In de Broeren verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Waanders In de Broeren via communicatie@waandersindebroeren.nl.